Ouder begeleidingsprogramma
OBIC is out of the box, into your centre. 

Een box is een overtuiging, of geloof over wat goed is en fout. Als ouder kun je geneigd zijn kinderen te willen sturen vanuit je overtuigingen over wat goed is, maar opvoeden heeft volgens ons vooral te maken met afstemmen in het moment, onderliggende behoeftes van zowel kinderen als jij als ouder leren opmerken en het eigen maken bepaalde opvoedvaardigheden. Als je ‘out of je box’ stapt over hoe je denkt en hoe het moet en over hoe kinderen moeten zijn, dan kun je ook veel leren van je kind.Ouderbegeleidingsprogramma


een betere jeugd, begint bij de oudersWat werkt en waarom? 

Doordat je als ouder jezelf tijdens dit traject beter leert kennen, waar je behoeften en triggers vandaan komen kan je ook in jezelf de oplossing hiervoor ontdekken. Omdat je dit met voorkeur samen met de andere ouder doorloopt en ontdekt ontstaat er meer wederzijds inzicht, begrip en daardoor harmonie.​ Dit zorgt voor meer positieve emoties en de gezinsleden kunnen zowel beter voor hun eigen behoeftes zorgen, als voor elkaar. De praktijk leert dat probleemgedrag van kinderen afneemt, omdat kinderen vaak probleemgedrag laten zien vanuit onvervulde behoeftes. 

Deze training is zo ontwikkeld dat er een verandering kan plaatsvinden op een dieper niveau vanuit de bron, inzicht en vanuit de ouders zelf. Hierdoor worden nieuwe opvoedvaardigheden niet alleen een gedragsmatig ‘’trucje’’, maar meer beleefd, waardoor het meer

authentiek en overtuigend overkomt.


In zeven thema's gaan ouders de verbinding aan met zichzelf, gaan opnieuw leren voelen, zodat ze weer op hun gevoel en intuitie kunnen vertrouwen.

Met professionele methoden leren ze patronen doorbreken en vandaaruit te handelen Thema 1: zorgen voor jezelf 

We starten bewust met de achtergrond van de ouders. Jullie staan als ouder centraal. Jullie behoeftes, jullie geschiedenis. Dat is een bewuste keuze omdat de coaching meer effectief is gebleken als er eerst een investering is gemaakt in het goed leren kennen van de ouders en vanuit de ouders verder te kijken, in tegenstelling tot te snel met allerlei tips en adviezen te komen die misschien niet helemaal aansluiten. 

Als ouders in deze beginperiode meer leren verbinden met zichzelf en zichzelf meer gaan snappen, dan ontstaat er vaak al meer wederzijds begrip naar elkaar en vaak ook naar (de) kind(eren). 
Thema 2: bewust van patronen 

Vervolgens kijken we welke familiepatronen er spelen binnen verschillende generaties. Hierdoor gaan ouders meer in zowel zichzelf als elkaar herkennen, zonder bepaalde patronen heel persoonlijk te nemen. 

We helpen jullie ook verandering te brengen in bepaalde gevoelens naar je eigen ouders, die je in de weg zitten. 
Thema 3: gooi je valkuil dicht 

We onderzoeken kwaliteiten en valkuilen die ouders hebben meegekregen vanuit hun eigen (en familie) geschiedenis en definiëren een uitdaging om SMART aan te werken en mogelijk van elkaar te leren. 
Thema 4: leren van elkaar

We kijken hoe bepaald gedrag van de ander, je partner, of kind, een emotie in je kan triggeren en geven handvatten hoe deze trigger te gebruiken in ieders voordeel in plaats van in een conflict te komen. 
Thema 5: conflicten oplossen 

We hebben enkele stappen die je kunt gebruiken in het oplossen en bespreken van een conflict.Thema 6: Samen zorgen voor je kind 

We onderzoeken op maat, welke opvoedvaardigheden passend zijn om mee te oefenen. En hoe de ouders samen een team kunnen vormen hierin.
Thema 7: Met zijn allen de toekomst in 

We maken een plan hoe de ouders eigenhandig verder kunnen gaan. 

Nieuws

      9-11 oktober, ontspannen vakantie / meditatieweekend met sauna.

In Zeeland.
 https://www.myownretreat.com/marnix-van-rossum

Get in TouchEmail:  info@outoftheboxintoyourcentre.com


Phone 1: +31 64 26 73 092