ouders
Ouder begeleiding OBIC

OBIC OUDERBEGELEIDING


  1. Introductie 

Als je door de eerste jaren van de jeugd van je kind(eren) samen heen reist zal je emoties kunnen ervaren, zowel mooie als pijnlijke. Er zullen waarschijnlijk herinneringen bovenkomen uit je eigen jeugd, al dan niet bewust of onbewust. Ook in deze training zal je ontdekken dat de problemen die je ervaart met je kinderen, lijken op moeilijkheden die je zelf hebt meegemaakt als kind. 

Het is volkomen begrijpelijk en veelvoorkomend dat de boosheid, afwijzing of onrust van je kind in jou emoties oproepen. Het gedrag van je kind kan zo op de voorgrond komen te staan en zoveel in het gezin teweeg brengen dat het als een probleem kan worden ervaren. Maar we kunnen dit probleemgedrag ook als een kans zien, het is een rode vlag die aanwijst dat er ergens iets scheef is gegroeid en niet langer genegeerd kan worden. Dit is een kans om naar de oorzaak van het probleemgedrag te kunnen kijken, die niet alleen in het kind zit, maar ook een product is van het gezinssysteem. 


Er kunnen verschillende oorzaken zijn die zorgen dat een een kind probleemgedrag laat zien. Vaak speelt er veel meer onder de oppervlakte. Een kind kan vaak niet goed communiceren, of uitleggen wat er in hem, of haar speelt, of hoe het iets in de omgeving beleefd, maar laat dat zien in gedrag. Er is tot een bepaalde hoogte sprake van kindfactoren, dus karaktereigenschappen van een kind. Daarnaast kan er sprake zijn van uiteenlopende externe factoren zoals misverstanden in het gezin, miscommunicatie, ontbrekend vertrouwen, onderdrukte of onbesproken gevoelens en spanningen. Als dit niet ook wordt onderzocht, of meegenomen in de analyse over het probleemgedrag, dan is er een risico dat de hulpverlening te veel wordt gericht op symptoombestrijding. Het nadeel daarvan is dat blijvende verandering uit kan blijven, probleemgedrag op andere plekken kan gaan opspelen en er ontstaat een afhankelijkheid van zorgverlening. Jullie als ouder zijn dit traject begonnen omdat jullie willen werken aan een oplossing. Daarom zijn jullie niet langer onderdeel van een probleem, maar zijn jullie onderdeel van de oplossing geworden! 

Het kan in eerste instantie soms lastig zijn om iets nieuws te beginnen en je open te stellen voor coaching of hulp. Maar dat jij ervoor kiest om je te laten coachen door professionals en dat je gebruik maakt van de ervaringsdeskundigheid en expertise die voortkomt uit jarenlange praktijkervaring en educatie is niet alleen een dappere keuze maar ook een slimme! 

‘’Als je de geschiedenis niet kent, dan weet je niets. Je bent als een blad die niet weet dat het onderdeel is van de boom’’ 

                                                                                                                                                                         Micheal Crichton

Wanneer is een gezin geschikt voor het traject? 

Een gezin is geschikt als de ouders open staan om hun eigen handelen en gevoelsreacties onder de loep te nemen. Dat is het voornaamste. 


Wanneer is het OBIC traject vooral passend? 


-  Ouders een instabiele opvoedsituatie willen verbeteren 


-  Ouders samen willen zoeken naar een passende opvoedingsaanpak - Als ouders willen werken aan zichzelf 


-  Ouders willen werken aan opvoedingsvaardigheden 


-  Ouders problemen in de ouder-kind interactie willen transformeren 


-  Ouders willen inzicht in waar hun behoeften en triggers zijn ontstaan en willen ontdekken welke manieren er zijn om hier helend mee om te gaan 


-  Ouders willen werken aan een betere relatie met elkaar 

Nieuws

      9-11 oktober, ontspannen vakantie / meditatieweekend met sauna.

In Zeeland.
 https://www.myownretreat.com/marnix-van-rossum

Get in TouchEmail:  info@outoftheboxintoyourcentre.com


Phone 1: +31 64 26 73 092