ouders
Ouder begeleiding OBIC

Met ons programma begeleiden wij ouders om hun gezinsleven een basis te kunnen laten zijn voor een toename in

groei, harmonie en liefde.   

 

Visie

 

Een reden dat het soms moeilijk is probleemgedrag van kinderen te veranderen is omdat probleemgedrag van een kind te veel wordt gezien als iets van het kind en te weinig wordt gekeken naar achterliggende oorzaken. Kinderen kunnen moeilijker verbergen waar ze mee zitten. Ze hebben daar niet de woorden voor. Dat uit zich in gedrag.

 

Natuurlijk hebben kinderen met een diagnose autisme, ADHD, of iets anders, bepaalde eigenschappen die hen in de weg kunnen zitten, maar het is ook een feit dat kinderen spiegelen en reageren op onderliggende spanningen in het gezin, weggedrukte emoties van ouders, gevoelens, patronen in families en inadequate hechting- en opvoedstijlen.

 

Ouderschap valt natuurlijk niet mee en ouders hebben in deze tijd een dikke pluim verdient, maar ouders die het minst geneigd zijn om naar hun eigen innerlijke dynamiek te kijken hebben vaak juist het meeste last van rigide probleemgedragingen van hun kinderen.

 

Kinderen kopiëren en spiegelen. Als je kind bijvoorbeeld erg geneigd is buiten zichzelf te kijken naar de bron van moeilijkheden, dan is de kans groot dat je als ouder diezelfde gewoonte hebt. Dat is niet erg, we zijn allemaal mens, maar het is wel belangrijk in te zien dat dit botst en de relatie met je kind kan beschadigen in plaats van dat er begrip en harmonie ontstaat in je gezin. Een belangrijke uitweg om ongezonde, stress- en conflict veroorzakende patronen te doorbreken is dan ook om je te richten op je eigen groeiproces als ouder.

 

Het is erg belangrijk om als ouder bewust te zijn van je eigen reacties, gevoelens en percepties om die te kunnen onderscheiden van wat er werkelijk nodig is voor je kind. Hiermee laat je bovendien een voorbeeld zien en maak je het mogelijk om ongezonde en pijnlijke patronen in gezinnen, die soms al generaties bestaan, tot verandering te brengen.   

 

 

Voor wie is deze training geschikt

 

Ouders die zichzelf willen ontwikkelen en inzien dat het eigen bewustwordingsproces bijdraagt aan een betere gezinssituatie. De ouderbegeleiding is passend voor ouders van kinderen waarbij rigide gedragingen een probleem binnen het gezin zijn geworden dat impact heeft op iedereen. Voorbeelden zijn kinderen met vermijdingsgedrag, woedeaanvallen, externalisatie, verschillende rigide patronen en thuiszitters. Veelal krijgen deze kinderen diverse diagnoses zoals autisme, ADHD, angststoornis, of OCD.


Als je een ouder bent van een kind met dit probleemgedrag en eventuele diagnose(s), dan heb je waarschijnlijk al veel geprobeerd. Gevoelens van machteloosheid, boos, geïrriteerd zijn, je schuldig of oververmoeid voelen, kunnen steeds meer de overhand gaan krijgen. 

 

 

Wat doen wij:

 

  • We ondersteunen ouders in het goed voor zichzelf te leren zorgen
  • Constructief met conflicten om te gaan
  • Inzicht geven in oorzaken
  • Bieden van oplossingen en handvatten om lang en diep ingeslepen patronen tot verandering te brengen en beter om te leren gaan met de eigen gevoelens
  • Educatie. We geven informatie over leeftijdsspecifiek en IQ en EQ adequaat opvoeden.  


 

Hoe doen we het:

 

  • Met een uniek programma met een logische opbouw bestaande uit 7 thema’s waarin oude wijsheids- en tranformatieve oosterse beoefeningen samen komen met elementen uit CGT, schematherapie, systeemtherapie, conflictmanagment en (ortho)pedagogiek:
  • Met een wetenschappelijke werkwijze. We verzamelen informatie vanuit de geschiedenis en innerlijke dynamiek van de ouders en kijken wat zowel de systeemvisie als DSM-V aan verklaring kunnen bieden. Op basis van deze informatie en in samenspraak met de ouders, komen we tot een hypothese en kiezen een passende interventie(s) op maat. 
  • We ronden af en verwijzen eventueel door
  • Met online ondersteuning via de app Superbrains

  • Het volgen van een van de OBIC retraites bevelen wij ten zeerste aan voor een zo goed mogelijke integratie van de thema's waar ouders aan hebben gewerkt

 

Planning


Het gehele begeleidingstraject zal tussen de 4 en 6 maanden in beslag nemen, met iedere week, of om de week, een contactmoment met de trainer van 1,5 tot 2 uur.


De begeleiding is ambulant, dat betekent dat de trainer bij u thuis komt en daar de begeleiding zal plaatsvinden. De training kan ook incompany worden aangeboden.


 


Kosten 


De kosten kunnen op verschillende wijze worden betaald. Er zijn mogelijkheden via ZIN of PGB, maar niet ieder gezin zal hiervoor in aanmerking komen. Wij adviseren u vrijblijvend welke route passend is voor uw situatie.


Op dit moment kunnen we het begeleidingstraject aanbieden in de regio’s Leiden, Den Haag, Rotterdam en het Westland. Al onze trainers zijn SKJ en / of NIP geregistreerd en staan onder supervisie van een GZ-psycholoog.

Nieuws

      9-11 oktober, ontspannen vakantie / meditatieweekend met sauna.

In Zeeland.
 https://www.myownretreat.com/marnix-van-rossum

Get in TouchEmail:  info@outoftheboxintoyourcentre.com


Phone 1: +31 64 26 73 092