OBIC

Wat is OBIC?

Out of the box, into your centre'' (OBIC) is een unieke integratie van tools op basis van westerse psychologie en wijsheden uit het Oosten.


We streven er naar openminded te blijven naar verschillende tools en visies, maar met een wetenschappelijke houding en 'common sense'.  

Onze ervaring is dat we als mens geneigd zijn op basis van een overtuiging een bepaald model, methode, of visie na te volgen, maar dat het lastig is om voldoende flexibel en out of the box te denken om voor onszelf het juiste te doen, op het juiste moment. We zitten over het algemeen erg in ons hoofd en hebben vrij weinig contact met onze eigenlijk gevoelens, of behoeftes (het hart). Wij denken daarom liever out of the box, waarin we overtuigingen graag uitdagen en zoeken naar wat waar is. We vinden dat zowel liefde voor jezelf, als de confrontatie met jezelf essentieel zijn in de weg naar je hart, of kern. Voor dit doel zijn alle methoden welkom. We streven er naar het beste van meerdere werelden te integreren en bieden in zowel de trainingen als bij de individuele begeleiding een logische opbouw dat gericht is op individuele behoeftes en leerthema's.


Oosterse wijsheden en meditatie vinden sommige mensen zweverig en dat is naar onze mening omdat men het onvoldoende begrijpt.


In onze cultuur zijn de artiesten, acteurs, sporters, politici, of CEO's de helden, maar in oude Oosterse culturen waren dat de mediteerders (yogi's). Zij besteedden hun hele leven aan een intensief onderzoek naar de binnenwereld en een training van de geest. Hierdoor ontdekte ze vermogens die wij bovenmenselijk noemen en verhoogde niveaus van bewustzijn en geluk. We zouden gek zijn als we geen leringen trekken uit al deze duizenden jaren van meditatief en spiritueel onderzoek. Gelukkig doet de wetenschap dat op dit moment wel.


Een nadeel van Oosterse meditatiestromingen is ons inziens echter wel dat ze gebed zijn in een cultuur waarin men gewend is tradities in ere te houden en zich volgzaam op te stellen naar leiders, of leraren. Hierdoor kan men zich teveel in een box, of systeem willen gaan vormen en zichzelf onvoldoende vrijheid gunnen om zich op een eigen manier te ontwikkelen vanuit wat werkelijk nodig of goed is voor het moment.


Daarom is het naar ons idee belangrijk dat oost en west elkaar ontmoeten om de mens optimaal te helpen in zijn weg naar mentale, fysieke en spirituele genezing. Daarnaast om ons te helpen los te komen van de concepten (boxen) over wie wij zijn, of hoe anderen denken dat we zijn. Om ons vervolgens te brengen naar een meer directe en waarachtige beleving van wie we werkelijk zijn.

OBIC Trainingen en workshops

De trainers van OBIC verzorgen workshops, verdiepende trainingen, retraites en begeleidingsprogramma's.


INZICHT • BALANS • ONTWIKKELING


OBIC trainingen zijn ontstaan vanuit een lange zoektocht binnen verschillende meditatieve en psychologische disciplines en ervaringen vanuit het werkveld. Veel manieren om aan psychologisch welzijn, zelfinzicht, kalmte of zelfbewustzijn te werken, gebruiken een bepaalde methode, of visie. Dat is het begin meestal helpend, maar er wordt vaak te rigide mee omgegaan. Hierdoor is het niet altijd meer passend voor de persoon, of situatie en kunnen andere aspecten van de ontwikkeling worden genegeerd. De OBIC trainingen zijn te zien een reis naar het eigen centrum, naar wat werkelijk nodig en helpend is voor verdere groei en psychologisch welzijn. Vrij van dogma, of geloofsovertuigingen. Er wordt stapsgewijs een verschillende behoefte aangesproken met een verschillende methodiek, of zienswijze die vervolgens wordt getoetst op effectiviteit. Op deze manier wordt de ontwikkeling op een logische en wetenschappelijke manier en in velerlei gebieden bevorderd.  


 

Vind je centrum in het dagelijkse ouderschap

Persoonlijk ambulante ouderbegeleidingsprogramma


Het vinden van balans in ouderschap, werk, sociaal leven en tegelijk voor jezelf zorgen kan een uitdaging zijn.


Leer beter voor jezelf te zorgen, krijg inzicht in jezelf en in patronen in jullie gezin. Dit maakt dat je adequater op je kinderen kunt reageren waardoor probleemgedrag afneemt. 


Ontdek verschillende opvoedingsstrategieën die aansluiten bij de behoeften van ieder gezinslid. 


De oudertraining is opgebouwd uit zeven thema's. We houden vast aan onze unieke structuur van de thema's maar werken in het tempo van de ouders.Burn-out preventie en zelf ontplooiing 

De OBIC Burn-out preventie & zelfontwikkelingstraining.

De training is te volgen in dagdelen, of als in een workshop. 


Volg de workshop als team. 


Deelnemers krijgen handvatten om beter voor zichzelf te zorgen en verandering te brengen in gedrag dat hen in de weg zit. Dit geeft inzicht in patronen, de verbinding die uw afdeling nodig heeft en meer contact met zichzelf en elkaar. 


Zorg ervoor dat uw personeel niet langer reactief maar energiek en proactief is. creëer en werk in een gezonde flow!


Trainingen vinden plaats op het werk of op gehuurde lokale trainingscentra.

Prijs afhankelijk van locatie, verdieping / aantal uren.


Neem contact met ons op!

Nieuws

      9-11 oktober, ontspannen vakantie / meditatieweekend met sauna.

In Zeeland.
 https://www.myownretreat.com/marnix-van-rossum

Get in TouchEmail:  info@outoftheboxintoyourcentre.com


Phone 1: +31 64 26 73 092